Tugiisikute kovisioon

Kovisiooni käigus tegeletakse ühe osaleja juhtumiga. Grupp aitab kaasa mõelda võimalikele lahendustele, kasutades oma varasemat kogemust. Sageli veab arutelu üks grupi liikmetest, kes tunneb kovisiooni metoodikat. Oma meeskonnas otsustanud, et meie kovisiooni gruppide läbiviijateks on oma ala spetsialistid, kellel on läbitud vastavasisuline koolitus ja kellel on praktiline kogemus kovisioonide ja/või supervisioonide läbiviimisel.

Kellele?

Kõik tugiisikud ja lapsehoidjad, kellel on töö- või käsundusleping Sverresson OÜga saavad osaleda kovisiooni gruppides tasuta. Koostööpartneritel on võimalus teenus meilt sisse osta või saata oma töötajad meie gruppidesse.

Kui sageli?

Kovisiooni kestvus on 3 tundi, kovisiooni grupid toimuvad vähemalt kord kuus. Igal lapsehoidjal ja/või tugiisikul on kohustus osaleda vähemalt 1x poolaastas.

Toimumisajad

  • 05.04 kell 16.00 Domus Dorpatensises
  • venekeelse rühma kovisiooni aeg selgub peagi