Kiusamisest vaba lasteaed

Anni lasteaed on liitunud MTÜ Lastekaitse Liidu projektiga “Kiusamisest vaba lasteaed” ning läbinud metoodilise koolituse programmi rakendamiseks.

Projekt “Kiusamisest vaba lasteaed”  on Taani metoodikal põhinev.  Sihtgrupiks on lapsed, lapsevanemad, lasteaia personal ja teised lapsele olulised inimesed. Projekti eesmärk on luua laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe, luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt. Kus lapsed hoolivad üksteisest, kiusamise korral sekkuvad ja kaitsevad kaaslast, kes seda ise ei suuda.

Projekt “Kiusamisest vaba lasteaed” põhineb neljal põhiväärtusel. Nendeks on sallivus, austus, hoolivus ja julgus.

Programm ei ole piiritletud lühikese projektiperioodiga, vaid on mõeldud pikemaajalise tegevusena, mis hõlmab tervet lasteaias käimise aega. Lasteaiast kooli minnes peaks lastel olema pagas, mille abil saada hakkama erinevate sotsiaalste suhetega koolis.

Kiusamisvastase programmi põhipunktid:

  • Täiskasvanud vastutavad laste seas toimunud kiusamise eest.
  • Ennetusstrateegiad.
  • Kiusamisvastase töö uus sihtgrupp – kiusamise pealtvaatajad.
  • Lastekoosluste areng, mida iseloomustab sallivus, austus, hoolivus ja julgus.

http://kiusamisestvabaks.ee