Sverresson OÜ

Osaühingu tegevusvaldkonnaks on

  • alusharidus
Registreeringu või tegevusloa nr Registreeringu või tegevusloa nimetus Registreeringu kuupäev
Koolitusluba 7318 HTMÕppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine lasteaias07.04.2014

Sverresson OÜ isikuandmete töötlemise põhimõtted