Erasmus+ õpiränne

Euroopa Liidu programmi Erasmus+ õpirände projekt “Anni Lasteaia täienduskoolitused Euroopas”

Projekti kestvus: 31.05.2022-29.11.2023

Projekti eesmärgiks oli edendada õppimist ja õpetamist läbi mängu.

Projekti partneriks ja vastuvõtvaks organisatsiooniks oli Utopia Education & Art.

Projekti raames osalesid Pätude rühma õpetaja Maarja ja õpetaja abi Margit 10.-14.04.2023 Barcelonas, Hispaanias toimunud koolitusel “Game Based Learning”.

Koolitus andis võimaluse omandada uusi teadmisi mängu- (ja draama) põhisest õppest, mille põhieesmärk on lastele uute teadmiste edastamine läbi mängu. Seda mitte läbi digivõimaluste kasutamise, vaid praktiliselt läbi enda kogetu. Kasutades mängul põhinevat õpet arendatakse laste sotsiaalseid, emotsionaalseid, vaimseid, koostöö- ja teisi sarnaseid oskuseid.

Viiepäevase kursuse raames mängiti läbi erinevaid mänge, tutvuti varjuteatri võimalustega ning ammutati inspiratsiooni La Garriga Escola Puiggraciós lasteaed-algkoolist.

Projekti rahastas Euroopa Liidu programm “Erasmus+”.