Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse Haridusprogrammide keskuse poolt rahastatud projekt Uusimmigrandid Anni Lasteaias

Projekti eesmärgiks on luua uusimmigrantide lastele võimalused keelelis-sotsiaalse valmisoleku kujunemiseks, mis võimaldab neil toime tulla ja osaleda Eesti ühiskonna liikmetena. Samas toetatada uusimmigrantide etnilis-keelelise identiteedi säilimist.

Projekti läbiviimise periood: 01.06-31.12.2007. Sihtrühmaks 2 last.   Mõlemale lapsele on koostatud individuaalne arenduskava ning sellest tulenevalt koostatud töövihik õppetegevuse kinnistamiseks.

Projekti käigus valmis töövihik kakskeelsele lapsele kahes vanuserühmas: 3-4 aastasele ja 4-5 aastasele

Töövihiku koostajad: Kerli Käärt ja Marja-Liisa Schmidt