• 24.09.08 Comeniuse programmi koostööprojektide avaseminar Tallinnas ja Baltic EXPRO`08 (Liina, Kerli);
 • 15.10.08 lapsed meisterdasid aknavitraaži kingituseks Saksamaa lasteaiale Tübingenis;
 • 16.10.08 lapsed tutvusid Eesti ja maailma kaardiga. Vaatlesid Eesti kaarti: saari (Saaremaa, Hiiumaa), Eesti naaberriike, riigipiiri. Lapsed uurisid ka maailma kaarti: loomade elupaiku (näit. Aafrikas elavad elevant, lõvi, krokodill), Eesti asupaika ja suurust, meresid, ookeane ja nende vahekorda maismaaga;
 • 20-24.10.08 Projektikohtumine Saksamaal Tübingenis, lasteaia külastus, linnaga tutvumine (Silja, Kerli);
 • 27.10.08 muljed ja kingitused Saksamaalt: lipp, Tübingeni kalender, postkaardid, Tübingeni memory, maiustused. Üheskoos Saksamaa ja Eesti leidmine kaardilt, lippude võrdlemine. Lapsed voolisid reljeefse Eesti kaardi, kuhu märkisid peale kodulinna Tartu ja pealinna Tallinna.

 • 28.10.08 töö kaardiga – lapsed võrdlesid Eesti, Saksamaa ja Suurbritannia suurust, mõõtsid nööriga laiust;
 • 29.10.08 Saksa muinasjuttude lugemine, muinasjututegelaste joonistamine;
 • 30.10.08 rääkisime rahvaste paljususest, elukeskkonnast, nahavärvist, eluviisist;
 • 31.10.08 lapsed jutustasid oma reisidest ja näitasid kaasatoodud reisipilte, üheskoos leiti riigid ka kaardilt;
 • 03-14.11.08 lapsed õppisid paremini tundma ennast, oma lasteaeda ja peret, joonistasid pilte saatmiseks lasteaedadele Suurbritannias ja Saksamaal, läbi mille tutvustada teistele ennast ja oma lasteaeda;
 • 17-21.11.08 lapsed kogusid teadmisi Eesti talurahva eluolu, elamute, riietuse, toidu, tööde ja tegemiste kohta;
 • 24-28.11.08 lapsed tutvusid Eesti rahvuslike sümbolitega: lipp, lill, lind. Voolisid ja joonistasid lippu ja lindu. Tutvusid tähtsamate veekogudega, leidsid kaardilt suuremad jõed ja järved. Kuulasid jutte Eesti rahvuseeposest ja tutvusid müütilise kangelase Kalevipojaga.
 • 27.11.08 lapsed vaatlesid ja uurisid taas Euroopa kaarti, seda, kus asuvad Eesti, Saksamaa, Suurbritannia, Rumeenia, tutvusid mõistega “pealinn”, said teada eespool loetletud riikide pealinnad.
 • 05.12.08 Alexandri isa Marcus Hildebrandt käis rühmas rääkimas Saksamaa jõulukommetest ja –traditsioonidest ning advendiajast.
 • 15.12.08 postipakkide saatmine Suurbritanniasse ja Saksamaale, sisuks fotod, laste joonistused ja tööd, mis tutvustavad Eestit, Eesti rahvuslikke sümboleid, lapsi endid ja Anni Lasteaeda.
 • 12.-13.01.09 Vestlemine: lasteaiad ja lapsed Suurbritannias Londonis ja Saksamaal Tübingenis. Postisaadetiste avamine – pildid, joonistused lastest ja lasteaedadest, laste tööd (lipud).
 • 14.01.09 Lippude võrdlemine ja vastavate riikide leidmine kaardilt. Lippude joonistamine/maalimine – lipu valimine ja näidise järgi samasuguse joonistamine.
 • 16.01.09 Vestlus: erinevate maade postmargid (vaatlemine, uurimine, võrdlemine).
 • 02.-05.02.09 Töö nädalateemaga: Kodulinn Tartu. Lapsed tutvusid oma kodulinnaga, elukohaga. Meisterdasid karpidest maju ja ehitasid neist linna.

Uurisid ja vaatlesid pilte ja raamatuid Tartu kohta. Osalesid õppekäigul kesklinna, tutvusid Tartu olulisemate vaatamisväärsustega ning joonistasid kodulinn Tartut vastavalt nähtule.

 

 • 23.02.09 EV sünnipäeva tähistamine. Eesti olulisemate sümbolite meeldetuletamine, hümni kuulamine. Eesti lipu meisterdamine.
 • 23.-27.02.09 Projektikohtumine Inglismaal Londonis (Lovelace Primary School). Lasteaia külastamine, linnaga tutvumine. Eelnevate tegevuste kokkuvõtmine, edasiste tegevuste arutelu. Osalesid: Anne, Tiina, Ivika, Kerli.

 

 • 04.03.09 Vestlus: muljed ja kingitused Inglismaalt (buss, takso, käpiknukk-raamat Old McDonald). Piltide presentatsioon Lovelace Primary Schoolist ja koolilaulu kuulamine. Inglismaa (Londoni) leidmine kaardilt, lipu meeldetuletamine, kõrvutamine Eesti ja Saksamaaga.
 • 05.03.09 Vaatlemine ja uurimine: Saksamaa kaart (Õ/m “Leia kaardilt”). Kaardi ülespanek.

 • 23.04.09 Tartut tutvustavate materjalide (raamat) saatmine Inglismaa ja Saksamaa lasteaedadesse. Lapsed joonistasid Tartu linna. Meenutasid õppekäiku, vaatlesid partnerriikidesse saadetavaid raamatuid.
  Muusikategevus: laulmine “Taadil tare künka peal…”, “Old McDonald”.
 • 07.05.09 Inglismaa postisaadetis: Londonit tutvustava raamatu vaatlemine ja uurimine.
 • 15.05.09 Saksamaa postisaadetis: Tübingeni tutvustava raamatu vaatlemine ja uurimine. Võrdlus Londoni ja Tartuga (erinevused ja sarnasused).
 • 02.06.09 Laulud – “Taadil tare künka peal…”, “Old McDonald”.
 • 05.06.09 Vestlemine: külaliste saabumine. Vaatlemine ja uurimine: Inglismaa (London) ja Saksamaa (Tübingen) raamatud. Arutelu: erinevad keeled. Joonistamine: Londoni või Tübingeni linn.
 • 11.06.09 Projektikohtumine Anni Lasteaias. Lasteaeda külastasid õpetajad Inglismaalt ja Saksamaalt. Lapsed esinesid laulupeo lauludega ja laulsid inglise keelese laulu “Old McDonald” ning eesti keelse versiooni sellest “Taadil tare künka peal…”. Külalised esinesid inglise ja saksakeelsete laulumängudega. Üheskoos külalistega kaunistasid lapsed salvrätitehnikas purke.

  Lisaks arutasid õpetajad omavahel edasisi tegevusi ning järgmise projektikohtumisega seonduvat.
 • 12.06.09 Saksa- ja inglisekeelsete tervituste õppimine. Eelmise päeva meenutamine, muljete vahetamine.
 • 16.06.09 Arutlemine ja vestlemine: kingitused Inglismaa ja Saksamaa lasteaedadelt, külaliste meenutamine. Töö kaardiga