Energia

26.11.2021 Räägime veel elektrist

Võtsime Muumidega meie novembrikuu projektõppe teemal “Energia” kokku arutledes E. Sepa luuletuse  “Elekter” põhjal, kust elektrit saab, kus seda kasutatakse ning meenutasime, mida oleme teinud ja õppinud sellega seoses. Mängisime kahte mängu, mille nimeks “Elekter”.

Õppisime õmblemist, mille tulemusel valmis lambipirn.

Mäng “Elekter”

Nobedad näpud

24.11.2021 Taastuvad energiaallikad

Uurisime Muumide rühma lastega missugused on taastuvad ja taastumatud energiaallikad. Selgitasime lastele uusi sõnu ja mõisteid ja meenutasime varemõpitut. Rühmitasime piltide järgi taastuvaid ja mittetaastuvaid looduse varasid ning võrdlesime saadud hulki. Vaatasime piltide abil, kuidas jõuab elekter meie kodudesse. Lisaks mängisime pandilunastamise mängu “Elekter”.

Ühistööna valmis plakat taastuvatest looduse varadest.

Plakati valmimine

Koostöös plakati kujundamine

Plakat “Taastuvad looduse varad”

Mäng “Elekter”

22.11.2021 Seadmed, mis vajavad elektrit

Meenutasime Muumidega elektrivaba päeva ning lapsed jutustasid, mis neile meeldis sel päeval, mis mitte, mis oli teisiti, kas sai kõike teha, mida tavaliselt, kuidas oli vanasti jne.

Kunstitööna valmis kleepetöö. Lõikasime reklaamlehtedest välja ja kleepsime erinevaid seadmeid, mis töötamiseks elektrit vajavad.

19.11.2021 Elektrivaba päev

Elektrivabaks päevaks hakkasime valmistuma juba varakult, kuna plaanis oli sel päeval teha varjuteatrit. Alustati loo jutustamisega ning varjuteatri nukkude meisterdamisega. Lisaks voolisid lapsed mesilasvahast küünlaid ja kaunistasid purke küünlalaternate jaoks.

Elektrivaba päev toimus terves lasteaias ning kogu päeva vältel püüti elektrit mitte kasutada, et vaadata, kuidas oli vanasti, kui elektrit polnud leiutatud või mis saab siis, kui elekter ära läheb. Valgusallikateks olid päevavalgus ja küünlad. Tegevused valisime sellised, mis ei vajanud elektrit ega palju valgust.

Varjuteatri nukud

Varjuteater

Kui nõudepesumasinat ei ole…

Päev oli laste jaoks väga õpetlik ja kogemuslik. Lapsed said teadmisi vana aja kohta ning elektri tähtsuse kohta meie igapäevases elus.

18.11.2021 Katsed: hüppav pipar, tiibu lehvitav liblikas

Muumide rühma lapsed uurisid katsete abil staatilist elektrit.

Viisime läbi katse pipraga. Pipar hüppas plastkarbi kaanele pärast kaane hõõrumist. Teise katse tegime õhupalliga. Lapsed hõõrusid õhupalli enda riiete vastu, misjärel õhupall kleepus näiteks nende näo ja pea külge. Seejärel proovisime õhupalli abil panna lehvima liblika tiivad. Iga laps sai katse läbi teha. Kolmanda katse tegime joonlauaga, püüdsime joonlaua abil pabertoru liikuma panna.

Kõik kasted õnnestusid ja lapsed said need ise järele proovida.

Selgitasime, miks nii juhtub.

Õhupalli katse

Lapsed iseseisvalt katsetamas

 

12.11.2021 Energia, elekter ja tulede kustutamise meelespea

Vaatasime Muumide rühma lastega esitlust ja arutlesime, mis on energia, kes seda vajavad ja kust inimesed, taimed ja loomad energiat saavad. Rääkisime elektrist kui energia allikast, kuidas see jõuab meie kodudesse ning missugused seadmed lasteaias ja kodus töötavad elektri abil ning kuidas oli vanasti, kui elektrit ei olnud ning mis neid seadmeid asendasid.

Lapsed uusi teadmisi saamas

Pärast seda joonistas iga laps energiasäästu meelespea, mis tuletab meelde tulede kustutamist ruumist lahkudes. Laste joonistused lamineerisime ning panime koos lastega meeletuletuseks lülitite juurde.

Meelespeade joonistamine

Tulede kustutamise meelespea

 

10.11.2021 Hiiglane Hiid

Jutustasime ja arutlesime Muumide rühma lastega loo “Hiidlane Hiid on pahane” põhjal. Lapsed said mõelda loole lõpu ning jutustada, kui neil on elekter ära olnud, kui nad on olnud vihased, kuidas mitte elektrit raisata. Vaatasime tahvelarvutist tuulikute pilte ning lapsed rääkisid, kes ja kus neid on ise näinud. Rääkisime, miks neid just mere äärde ehitatakse ja kuidas nad tuult püüavad.

Lapsed mängisid ise loo läbi, kehastudeks tuulikuteks, kes lähevad rikki. Ühest lapsest sai tehnik, kes uuris kõik tuulikud läbi, kuid viga ei leidnud ja siis lubas, et nad enam energiat ei raiska ning palusid, et Hiiglane Hiid paneks jälle tiivikud tööle ja tuulikud hakkasid jälle tööle.

Seejärel voolis iga laps plastiliinist tuuliku.

Tuulikud