PROGETIIGER

 

2019 . aasta kevadel osalesime Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) ProgeTiigri seadmete taotlusvoorus.

HITSA ProgeTiigri programmi toel soetasime lasteaeda Blue-Bot robotite komplekti ja programmi käsulugeja.

 

ProgeTiigri programmi eesmärk on õppijate tehnoloogilise kirjaoskuse ja digipädevuse tõstmine.

1. Tõsta laste ja noorte huvi, oskusi ning kaasatust inseneriteaduste valdkonnas, suurendades tehnoloogiategevuste kättesaadavust ja atraktiivsust erinevates vanuserühmades, eesmärgiga toetada laste ja noorte algoritmilist mõtlemist, probleemilahendamisoskust ja programmeerimisoskust;

2. Tõsta õpetajate ja juhendajate tehnoloogilist kirjaoskust, toetades õpetajaid ja juhendajaid tehnoloogilise kirjaoskuse arendamisel ja vastavasisuliste tegevuste lõimimisel õppetöösse erinevates ainevaldkondades, sh eakohaste metoodikate ja õppetegevuste kasutamisel;

3. Edendada valdkonnas tegutsevate õpetajate ja juhendajate võrgustikke;

4. Toetada õppetöös erinevate metoodikate kasutamiseks ja õppetegevuste elluviimiseks vajalike seadmete hankimist lasteaedadele, üldharidus-ja kutseõppeasutustele.