The process of parent participation in European institutions (Vanemate kaasamise protsess Euroopa õppeasutustes)

Rahvusvaheline koostööprojekt „The process of parent participation in European institutions” otsib uudseid meetodeid koostööks vanematega. Projekti eesmärk on vahetada kogemuslikke näiteid heast praktikast vanemate kaasamisel lasteasutuse töösse, kus muuhulgas on fookuses töö iseärasused teistest kultuuridest pärit ja hariduslike erivajadustega laste vanematega. Projekti teemapüstitus lähtub põhimõttest, et kodu ja lasteasutus on võrdsed hariduslikud partnerid. Lapse terviklik areng ja potentsiaalsete võimete täielik avaldumine on saavutatav üksnes lasteasutuse ja kodu vahelise tiheda koostöö tulemusena.

Partnerid:

 Saksamaa, Tübingen: Kindertagesstätte des Studentenwerks Tübingen-Hohenheim

Eraõppeasutus, mis on loodud silmas pidades ülikoolis õppivate vanemate vajadusi.

 Inglismaa, London: Ethelred Nursery School & Children’s Centre

Lasteasutus asub Londoni kesklinnas puudust kannatavas elamurajoonis ning teenindab kohalikke lapsi ja nende peresid. Lasteaias on esindatud erinevad etnilised grupid ja üle 20 keele. Lasteasutus toetab hariduslike erivajadustega laste ja inglise keele kui teise keele õpet. Children`s Centre pakub peredele mitmesuguseid teenuseid: terviseedendus, tööoskuste õpe, kasvatusalane tugi ja nõu, lastehoid jm. Selleks tehakse koostööd mitmete asutustega.

 Norra, Kristiansund: Kristiansund Opplæringssenter

Projektis osaleb kooli eelkooli osa, kus käivad 0-6 aastased lapsed, kes vajavad tavaõppest midagi enamat. Lastel on erinevad probleemid, alates väiksematest hääldusprobleemidest kuni kompleksete erivajadusteni sh käitumisprobleemid, kõne arengu probleemid, autism, Downi sündroom, Cerebal Paresis, keelelised vähemusgrupid, füüsiline ja vaimne puue jm.

 Türgi, Kahramanmaras: Senem Ayşe Anaokulu

Vahemere piirkonnas asuv lasteaed on üks suurimaid Türgis, kus käib üle 700 3-6 aastase lapse. Lasteaias toimuvad lastele erinevad tegevused ja vanematele harivad kursused.

Projekti koordinaator: Kerli Käärt

Projekti toetab SA Archimedes Euroopa Liidu elukestva õppe programmist.

Projekti tulemusena valminud kokkuvõte parimatest praktikatest: Parent participation in early learning (ENG)