Erasmus+ õpiränne

Euroopa Liidu programmi Erasmus+ õpirände projekt “Täienduskoolituskursused Euroopas”

Projekti kestvus: 01.06.2019-29.11.2022.

Õpirändes osalemise eesmärk oli parendada õpetajate teadmisi ja oskusi õuesõppest ja projektõppest ning tutvustada uudenduslikke lähenemisi koolieelse hariduse valdkonnas.

Projekti partneriks ja vastuvõtvaks organisatsiooniks oli IFOM Institute for Training, Employability and Learning Mobility, hilisem Erasmus Learning Academy Itaalias Bolognas.

Projekti tulemusena osales täienduskoolituskursustel Itaalias kolm Anni lasteaia töötajat.

Koolituskursused:

1. 20/10/2019-26/10/2019 “The best for preschool teachers: Reggio Emilia Approach, Montessori method, Outdoor Education and much more”.

Kursusel osales Muumide rühma õpetaja Kerli.

Kursus andis ülevaate parimatest praktikatest koolieelse hariduse valdkonnas, tutvuti teiste osalenud maade praktikatega ning Itaalia koolieelse hariduse süsteemiga. Kursus andis ülevaate mitmetest metoodikatest ja nende taga olevast filosoofiast ning sellest, kuidas need praktikas töötavad. Näiteks mängul põhinev õpe, õuesõpe, Reggio Emilia lähenemine ja Montessori meetod. Kursuse raames külastati metoodikaid rakendavaid lasteaedu.

Montessori metoodika rakendamisega tutvuti Bologna Giosué Carducci lasteaias.

Õuesõppe metoodikaga tutvuti Bologna Alvisi lasteaias…

… ja Ada Negri lasteaias.

Reggio Emilia lähenemist käidi lähemalt uurimas Loris Malaguzzi rahvusvahelises keskuses Reggio Emilias, kus kohtuti muuhulgas Atelieristaga, kes avas praktikuna Reggio Emilia metoodikat sügavamalt.

Videokokkuvõte koolitusest “The best for preschool teachers”.

2. 15/05/2022-21/05/2022 “Outdoor Education: a new way of teaching and learning”.

Kursusel osalesid Pätude rühma õpetaja Maarja ja õpetaja abi Margit.

Kursus andis ülevaate õuesõppe metoodikast ja selle rakendamise võimalustest nii linnakeskkonnas kui looduses. Kursusel osalejad said kogemusi ja ideid erinevateks tegevusteks rühmaruumist väljaspool. Õpiti kavandama, planeerima ja läbiviima inspireerivaid õuesõppe tegevusi, kasutades selleks ka digitehnoloogia vahendeid.

Kokkuvõtet kursuse sisust ja tegevustest saab lugeda Erasmus Learning Academy artiklist.

Projekti rahastas Euroopa Liidu programm “Erasmus+”.