Vabad töökohad

Sverresson OÜ pakub tööd erivajadusega lapse tugiisikule

Töö sisu:
Tugiisiku ametikoha põhieesmärk on toetada lapse arengut. Luua ja tagada tingimused
lapse kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel
laste ja nende vanematega, hoolitseda laste elu ja tervise eest. Soodustada lapse sulandumist ühiskonda.

Nõuded tugiisikule:
• valmisolek töötada emotsionaalselt laetud keskkonnas, kõrge pingetaluvus
• konfidentsiaalsuse reeglist lähtumine
• kasuks tuleb varasem kokkupuude erivajadusega lastega

CV saata meiliaadressile: tugiisik1@gmail.com

Lisainfo: tugiisik1@gmail.com, 53333110