EST   |  ENG
 
Sverresson OÜ

  

Koostöös Brain Team OÜ ja EAS Euroopa Liidu toetusega on ettevõte juurutanud standardile ISO 9001:2008 vastava juhtimissüsteemi.

Osaühingu tegevusvaldkondadeks on

  1. õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine lasteaias EV Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusloa alusel sh rahvusvaheline koostöö - Anni Lasteaed;

  2. raske ja sügava puudega lastehoid;

  3. tugiisiku teenuse osutamine raske - ja sügava puudega lastele.

Registreeringu või tegevusloa nr

Registreeringu või tegevusloa nimetus

Registreeringu kuupäev

Koolitusluba 7318 HTM

Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine lasteaias

07.04.2014

SLH000061

Riiklik lapsehoiu teenus ( Tartumaa maavanema korraldus 541)

18.09.2012

Hankeleping 16-7575

Tugiisiku teenus raske ja sügava puudega lastele 2017-2019

01.01.2017-31.12.2019

Hankeleping 1.8-2/148

Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine (ESF "Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö-ja pereelu ühildamise soodustamine")

26.10.2015- 31.12.2017